Tuesday, September 18, 2012

RAGA Declarations


Here are the declarations from our RAGA 2012 meeting:


KIZIL VE YEŞİL ALTERNATİF SONUÇ BİLDİRGESİ

-->
Kızıl ve Yeşil Alternatif Sonuç Bildirgesi
8 Temmuz 2012

Yoksulluk ve ekoloji için hemen şimdi eyleme geçmek gerekiyor.


İstanbul'da 5-8 Temmuz 2012'de yapılan Kızıl ve Yeşil Alternatif (The Red and Green Alternative – RAGA) buluşmasına Yeşil ve Sol (Türkiye), Les Alternatifs (Fransa), the Alliance for Green Socialism (İngiltere), Los Alternativos (İspanya), Os Alternativos Autogestionarios /RAGA (Brezilya) ve başka birçok sosyalist ve ekolojist örgüt katıldı. Bu buluşmada günümüz dünyasının kızıl ve yeşil meseleleri tartışıldı ve anti-kapitalist ve ekolojist ağımızla bir kızıl/yeşil kurtuluş projesi inşa etmeyi amaçladı.

Rio+20 adıyla anılan ve geçtiğimiz ayda Rio'da yapılan BM konferansı, güya, Rio de Janeiro'da 1992'de yapılmış olan ve hükümetlerin yoksulluğun ortadan kaldırılması ve çevrenin korunması için bir dizi eylem taahütünde bulunduğu asıl toplantıdan bugüne kadarki ilerlemeyi gözden geçirecekti.

Elbette hükümetler hiçbir şey yapmadılar. Rio konferansından beri yoksulluk ve eşitsizlikler devasa ölçülerde arttı ve çevresel tahribat daha da kötüleşti. Kıtlıklar bir milyar insanı etkiliyor. Savaşlar ve çatışmalar sürüyor. Irkçılık ve önyargılar baki. Biyoçeşitlilik azalıyor. Gittikçe daha çok insanın suya erişimi zayıflıyor. Artan miktarlarda toprak çölleşiyor. Denizler asitleniyor. Hala fosil yakıtlara dayalı ekonomilerimizle, küresel ısınma aynen sürüyor. Rio+20'nin “sonuç bildirisi” ise hiçbir şey bildirmiyor. Bildiri zaten önceden kaleme alınmıştı ve konferansta üzerine tartışılmadı bile.

Hükümetler, taahütleri için hareket geçmek yerine, bu sorunların hiçbiriyle ilgili hiçbir şey yapmamak için finansal krizi bahane ettiler. Özellike de küresel ısınma ve diğer ciddi ekoloji sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ettiler. Bizleri hayatta tutan doğayı korumayı “durumları el vermiyor.”

Hükümetler, halen çözülmemiş ekonomik kriz adına son birkaç yıldır, Asya'da, Latin Amerika'da ve bugün Avrupa'da, toplumsal hareketlerimizin onlarca yıllık mücadeleleri sonucu kazandıklarını yok ediyorlar. Bizler, tüm dünyada, kapitalist borçları ödemeyeceğini söyleyenleri destekliyoruz.

Her yerde, milliyetçi yönelimler çirkin yüzünü gösteriyor: yoksul göçmenlere karşı, göçmenlere karşı, komşu ülkelere karşı ülkeye kalın duvarlar çekiyor. Kar için, petrol için ve dinlerarası savaşlar kızışıyor. Bizler tüm bunları insanlığın uluslararası doğasına inancımıza aykırı buluyoruz ve reddediyoruz.

Latin Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'da işçiler, devasa ve heyecan dolu toplumsal hareketlerde, radikal sendikal eylemlerle ve fabrika işgalleriyle, adaletsiz toplumsal ve ekonomik sisteme karşı savaşıyorlar. Tüm bu eylemleri destekliyoruz. Dört bir yanda yeni karşı saldırı tarzları ve deneysel uygulamalar ortaya çıkıyor (işgaller, öfkeliler, yerel para birimi vb.). Bunlar, yeni direniş alanları oluşturuyorlar ve uğruna mücadele ettiğimiz gelecek toplumu için yeni yaklaşımlar ortaya koyuyorlar.

RAGA buluşmasındaki tartışmalar, Avrupa'dan Şili'ye, Türkiye'deki doğa koruma mücadelesinden Brezilya köylü mücadelelerine uzandı.

Bumetne ek olarak, acil sorunlarla ilgili iki bildiri daha bulabilirsiniz.

RAGA ulusal sınırların ötesinde, ekolojik ve sosyalist meselelerle ilgili kampanyalar yürütmeyi hedefliyor. Ülkeleri ve mücadeleleri birbirine bağlayan bir uluslararası ağ inşa edeceğiz.

Ayrıca “özyönetim” kavramını, Küresel Güney'den gelen katkıları ve “buen vivir” ve “amandla” gibi mücadeleleri, dönüştürme araçları ve geleceğin modelleri olarak tartışmayı ve keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu, özelllikle enerjide ve mübadelede alternatifler inşa etme meselesidir.

Mevcut küreselleşmiş kapitalist sistem sadece daha fazla ve daha çabuk kar etme arzusuyla çalışıyor: daha da fazla üretim ve daha da fazla getiri. Bu kanser bedenimizi yani gezegeni imha ediyor. Zenginler fakirlerden çalıyor. İçinde yaşadığımız ekosistemler yok ediliyor.

Tüketicilik, kar ve büyüme yerine dayanışma ve yaşama saygı üzerine kurulu ekolojik ve sosyalist bir toplum inşa edelim.

Kapitalist sisteme son vermek zorundayız.

8 Temmuz 2012
Kızıl ve Yeşil Alternatif

DECLARATION OF RED AND GREEN ALTERNATIVE

-->
DECLARATION OF RED AND GREEN ALTERNATIVE (RAGA) 8 JULY 2012
We need action on poverty and environment now

The Red And Green Alternative (RAGA) congress in Istanbul, Turkey from 5 to 8 July 2012 involved socialist and ecological organizations including Yesil ve Sol (Turkey), Les Alternatifs (France), the Alliance for Green Socialism (Britain), Los Alternativos (Spain), Os Alternativos Autogestionarios / RAGA (Brasil) and others. This meeting explored red and green issues in the world today and sought to build a red/green project of emancipation, through our anti-capitalist and ecologist network.

The UN conference called “Rio + 20” met in Rio last month, supposedly reviewing progress on the original UN conference on sustainable development in Rio de Janeiro in 1992 at which governments promised a wide range of action to eradicate poverty and preserve our environment.

Of course, governments have done nothing. Since the first Rio conference, poverty and inequality have hugely increased and damage to the environment has got worse. Famine affects one billion people. Wars and conflicts continue. Racism and prejudice remain. Bio-diversity decreases. More people have poor access to water. Increasing areas of land become desert. The seas become more acid. Global warming is unchecked, with our economies still dependent on fossil fuels. The so-called “final declaration” of the Rio+20 conference says nothing. It was drafted in advance and not even discussed by the conference.

Instead of action on their promises, governments have used the financial crisis as an excuse to do nothing about any of these issues. In particular, they have chosen to ignore global warming and the other serious environmental problems. They “cannot afford” to preserve the environment which keeps us alive.

It is in the name of the unsolved economic crisis that in a few years, from continent to continent, in Asia, Latin America, and today in Europe, governments are destroying what our social movements have won in many decades of struggle. Across the world, we support those who say they will not pay for the capitalist debts.

Everywhere, the nationalist tendency shows its ugly face: putting stronger borders against poor migrants, against immigrants, against neighbouring countries. The wars for profit, for oil, and against other religions are growing. We oppose these as contrary to our belief in the international nature of humanity.

Across Latin America, North America, Africa, Europe & Asia, workers are fighting against the unfair social and economic system in huge and enthusiastic social movements, radical trade union action, and occupying or taking over their own factories. We support these actions. Everywhere, there is a new kind of fight-back or experimental practice (occupations, indignados, local money, etc) that opens spaces of resistance and perspectives for the future society for which we are struggling.

Discussion at the RAGA conference ranged from Europe to Chile, from the fight to preserve the environment in Turkey to peasant struggles in Brazil.

Attached to this document are two statements on immediate problems.

RAGA intends to campaign, across international borders, on a range of ecological and socialist issues. We will build an international network linking countries and struggles.

We intend also to discuss and explore the concepts of “autogestion” or cooperative self management and other contributions coming from the global south and struggles like “buen vivir” and “amandla”, as tools in transformation and models for the future. It is a question of constructing alternatives, in particular concerning energy and the means of exchange.

The current globalised capitalist economic system is driven only by the desire to make bigger profits more quickly: ever bigger production and ever bigger returns. This cancer is destroying our common body, our planet. The rich steal from the poor. The ecosystem within which we live is being destroyed.

Let us build an ecological and socialist society, not based on consumerism, profit and growth but on solidarity and respect for life.

We must put an end to this capitalist system.


 8 July 2012
Red And Green Alternative (RAGA)

Peru, Cajamarca ile Dayanışma


Kızıl-Yeşil Alternatif: Peru, Cajamarca ile Dayanışma Açıklaması
İstanbul, 7 Temmuz 2012


İstanbul'daki Kızıl-Yeşil Alternatifler Buluşması'nda (5-8 Temmuz 2012) bulunan siyasal ve toplumsal örgütler olarak; Celendin, Cajamarca halkının, bölgede yapılması planlanan Conga maden projesine karşı barışçıl eylemlerin baskılanmasını kınıyoruz. Şiddetli baskı, beş kişinin ölümüne ve onlarca insanın yaralanmasına yol açtı. Birçok insan göz altına alındı.

Bu çılgınlık, Peru Başkanı Ollanta Humala tarafından 3 Temmuz'da emredildi. Gerçekleşen olayların ardından hükümet bölgeye askerleri yollamaya karar verdi. Bu ölümler, üzerinden iki ay bile geçmemiş olan Espinar, Cusco olaylarının ardından geldi. Orada da yerel halkın meşru protesto eylemler eşit derecede şiddetli olarak baskılanmıştı.

Peru'daki bu vahşet; Latin Amerika'da yayılmakta olan doğal kaynakları sömürücü, otoriter saldırıların bağlamına dahildir. Paraguay'da gerçekleşen son darbe de bu tehlikeli durumun bir başka örneğidir.

Conga projesine karşı Cajamarca'da ve Peru'nun dört bir yanında mücadele eden hareketlerle ve örgütlerle, ve öldürülen protestocuların aileleriyle dayanışma içerisindeyiz. Latin Amerika'da doğal kaynakların sömürüsüne karşı direnen halk direnişleriyle dayanışarak; tüm baskı politikalarının hemen sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Bu baskıdan sorumlu olan askeri ve siyasal yetkililer mahkeme önüne çıkarılmalıdır. Ayrıca, göz altına alınanların serbest bırakılmasını ve askerlerin Cajamarca'yı terk etmesini talep ediyoruz.
Peru'da baskıya son!
Büyük maden şirketlerine karşı, yerel halkın mücadelesiyle dayanışmaya!
Doğal kaynaklara sömürgeci saldırıya hayır!
Mücadeleyi küreselleştirelim, umudu küreselleştirelim!

Solidarity with Cajamarca, Peru


RAGA STATEMENT OF SOLIDARITY WITH CAJAMARCA, PERU.
Istanbul, 7 July 2012


The political and social organisations present at the first Red And Green Alternative gathering at Istanbul (5 - 8 July 2012) condemn the repression of the peaceful demonstration of the inhabitants of Celendin, Cajamarca against the Conga mining project in that region. The violent repression led to five people being killed and dozens wounded. Scores of people were taken into custody.

This outrage was ordered by the Peruvian President Ollanta Humala on 3 July. Following these events the government decided to militarise the region. These casualties come after similar killings and persecutions less than two months ago at Espinar, Cusco, where the legitimate prote4sts of the local population have been just as severely repressed.

This dramatic situation in Peru, which we denounce, is part of a general context of an extractivist, authoritarian offensive spreading in Latin America. The recent coup in Paraguay is another example of this alarming situation.

We express our solidarity with the victims’ families and the movements and organisations fighting against the Conga Project in Cajamarca and all over Peru. We are in solidarity with the popular resistance movements in Latin America against extractivism and we demand the immediate end of such a repressive policy.

The military and political chiefs who are responsible for this repression should be put on trial. We also demand that the detainees should be set free and that the militarization of Cajamarca be ended.


Stop repression in Peru!
Solidarity with the fight of local communities and peoples against the big mining firms!
No to the extractivist offensive!
Make the struggle global, make hope global!