Tuesday, September 18, 2012

KIZIL VE YEŞİL ALTERNATİF SONUÇ BİLDİRGESİ

-->
Kızıl ve Yeşil Alternatif Sonuç Bildirgesi
8 Temmuz 2012

Yoksulluk ve ekoloji için hemen şimdi eyleme geçmek gerekiyor.


İstanbul'da 5-8 Temmuz 2012'de yapılan Kızıl ve Yeşil Alternatif (The Red and Green Alternative – RAGA) buluşmasına Yeşil ve Sol (Türkiye), Les Alternatifs (Fransa), the Alliance for Green Socialism (İngiltere), Los Alternativos (İspanya), Os Alternativos Autogestionarios /RAGA (Brezilya) ve başka birçok sosyalist ve ekolojist örgüt katıldı. Bu buluşmada günümüz dünyasının kızıl ve yeşil meseleleri tartışıldı ve anti-kapitalist ve ekolojist ağımızla bir kızıl/yeşil kurtuluş projesi inşa etmeyi amaçladı.

Rio+20 adıyla anılan ve geçtiğimiz ayda Rio'da yapılan BM konferansı, güya, Rio de Janeiro'da 1992'de yapılmış olan ve hükümetlerin yoksulluğun ortadan kaldırılması ve çevrenin korunması için bir dizi eylem taahütünde bulunduğu asıl toplantıdan bugüne kadarki ilerlemeyi gözden geçirecekti.

Elbette hükümetler hiçbir şey yapmadılar. Rio konferansından beri yoksulluk ve eşitsizlikler devasa ölçülerde arttı ve çevresel tahribat daha da kötüleşti. Kıtlıklar bir milyar insanı etkiliyor. Savaşlar ve çatışmalar sürüyor. Irkçılık ve önyargılar baki. Biyoçeşitlilik azalıyor. Gittikçe daha çok insanın suya erişimi zayıflıyor. Artan miktarlarda toprak çölleşiyor. Denizler asitleniyor. Hala fosil yakıtlara dayalı ekonomilerimizle, küresel ısınma aynen sürüyor. Rio+20'nin “sonuç bildirisi” ise hiçbir şey bildirmiyor. Bildiri zaten önceden kaleme alınmıştı ve konferansta üzerine tartışılmadı bile.

Hükümetler, taahütleri için hareket geçmek yerine, bu sorunların hiçbiriyle ilgili hiçbir şey yapmamak için finansal krizi bahane ettiler. Özellike de küresel ısınma ve diğer ciddi ekoloji sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ettiler. Bizleri hayatta tutan doğayı korumayı “durumları el vermiyor.”

Hükümetler, halen çözülmemiş ekonomik kriz adına son birkaç yıldır, Asya'da, Latin Amerika'da ve bugün Avrupa'da, toplumsal hareketlerimizin onlarca yıllık mücadeleleri sonucu kazandıklarını yok ediyorlar. Bizler, tüm dünyada, kapitalist borçları ödemeyeceğini söyleyenleri destekliyoruz.

Her yerde, milliyetçi yönelimler çirkin yüzünü gösteriyor: yoksul göçmenlere karşı, göçmenlere karşı, komşu ülkelere karşı ülkeye kalın duvarlar çekiyor. Kar için, petrol için ve dinlerarası savaşlar kızışıyor. Bizler tüm bunları insanlığın uluslararası doğasına inancımıza aykırı buluyoruz ve reddediyoruz.

Latin Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'da işçiler, devasa ve heyecan dolu toplumsal hareketlerde, radikal sendikal eylemlerle ve fabrika işgalleriyle, adaletsiz toplumsal ve ekonomik sisteme karşı savaşıyorlar. Tüm bu eylemleri destekliyoruz. Dört bir yanda yeni karşı saldırı tarzları ve deneysel uygulamalar ortaya çıkıyor (işgaller, öfkeliler, yerel para birimi vb.). Bunlar, yeni direniş alanları oluşturuyorlar ve uğruna mücadele ettiğimiz gelecek toplumu için yeni yaklaşımlar ortaya koyuyorlar.

RAGA buluşmasındaki tartışmalar, Avrupa'dan Şili'ye, Türkiye'deki doğa koruma mücadelesinden Brezilya köylü mücadelelerine uzandı.

Bumetne ek olarak, acil sorunlarla ilgili iki bildiri daha bulabilirsiniz.

RAGA ulusal sınırların ötesinde, ekolojik ve sosyalist meselelerle ilgili kampanyalar yürütmeyi hedefliyor. Ülkeleri ve mücadeleleri birbirine bağlayan bir uluslararası ağ inşa edeceğiz.

Ayrıca “özyönetim” kavramını, Küresel Güney'den gelen katkıları ve “buen vivir” ve “amandla” gibi mücadeleleri, dönüştürme araçları ve geleceğin modelleri olarak tartışmayı ve keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu, özelllikle enerjide ve mübadelede alternatifler inşa etme meselesidir.

Mevcut küreselleşmiş kapitalist sistem sadece daha fazla ve daha çabuk kar etme arzusuyla çalışıyor: daha da fazla üretim ve daha da fazla getiri. Bu kanser bedenimizi yani gezegeni imha ediyor. Zenginler fakirlerden çalıyor. İçinde yaşadığımız ekosistemler yok ediliyor.

Tüketicilik, kar ve büyüme yerine dayanışma ve yaşama saygı üzerine kurulu ekolojik ve sosyalist bir toplum inşa edelim.

Kapitalist sisteme son vermek zorundayız.

8 Temmuz 2012
Kızıl ve Yeşil Alternatif

No comments:

Post a Comment